FB page
Messenger kontakt
andromedic_academy
Instagram profil

Dr Aleksandar Spasić - urolog

Potpukovnik dr Aleksandar Spasić, urolog

Klinika za urologiju

Vladimir Kojovic, MD, PhD - Specijalista urologije i dečije hirurgije

Doktor Aleksandar Spasić rođen je 13.11.1973. godine u Nišu.

Kontakt
 
Dr Aleksandar Spasić, beogradski urolog, sanitetski potpukovnik, zaposlen u klinici za urologiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu i deo tima Andromedic Academy - centar za rekonstruktivnu urologiju.
 
Edukacija i kvalifikacije

Godine 2000. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Specijalizaciju iz urologije obavio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, od 2006. do 2011.godine
Godine 2014. završio doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku je izrada doktorske disertacije.
 
Profesionalno iskustvo

Od 2001. do 2002.godine lekar u Domu zdravlja Bela Palanka
Od 2002. do 2006.godine lekar u sanitetu, u garnizonima Kraljevo i Požega
Od 2011.godine specijalista urolog, u sastavu Klinike za urologiju Vojnomedicinske akademije, Beograd
Od aprila 2020 do avgusta 2021.godine angažovan u Kovid bolnici Karaburma, Beograd
Od 2021.godine je načelnik uroloških ambulanti Vojnomedicinske akademije, Beograd
 
Profesionalna usavršavanja

Godine 2011.godine, Evropska škola urologije «EUREP» u organizaciji Evropskog udruženja urologa, Prag, Češka
Godine 2013.godine, „Body Talk“ u organizaciji Pfizer-a, Beč, Austrija
Godine 2013.godine, škola endoskopske hirurgije - JUEH (jedinstveno udruženje za enoskopsku hirurgiju) Medicinskog fakulteta Beograd.
Godine 2015.godine, „ESU Hands-on training course on Laprascopy and Endourology“ u organizaciji European Association of Urology, Caseras, Španija
Godine 2017. i 2018.godine, edukacija iz  urološke laparoskopske hirurgije, Slovenj Gradec, Slovenija. 
Godine 2017-2018.godine, jednogodišnje usavršavanje iz oblasti rekonstruktivne urogenitalne hirurgije pod mentorstvom prof.dr Miroslava Đrođevića, Univerzitestka dečija klinika Beograd. 
U toku 2021. i 2022.godine, edukacija za sticanje licence za implantaciju arteficijalnog sfinktera i penilne proteze.
Godine 2022.godine edukacija iz oblasti laserske operacije prostate - HoLEP, Tel-Aviv Souraski Medical Center, Tel-Aviv University, Israel
Polaznik brojnih kurseva u organizaciji Evropskog udruženja urologa u Srbiji i Evropi.
 
Oblasti interesovanja

Opšta urologija, urološka onkologija, andrologija, uro-genitalna hirurgija, minimalno invazivna urologija - laparoskopska urologija, laserske operacije prostate (HoLEP) i dr. 

Autor i koautor je većeg broja stručnih radova prezentovanih na domaćim i stranim stručnim skupovima i radova objavljenih u domaćim  i stranim stručnim časopisima.
 
Dr Spasić je član profesionalnih udruženja kao što su Srpsko lekarsko društvo, Udruženja urologa Srbije (UUS), Srpskog urološko društvo(SUD) i Evropsko udruženje urologa (EAU).
 
Publikacije i prezentacije

  • A Global Survey of Reproductive Specialists to Determine the Clinical Utility of Oxidative Stress Testing and Antioxidant Use in Male Infertility, Ashok Agarwal, Renata Finelli, Manesh Kumar Panner Selvam, Kristian Leisegang,  Ahmad Majzoub, Nicholas Tadros, Edmund Ko, Neel Parekh, Ralf Henkel,  Damayanthi Durairajanayagam, Giovanni M. Colpi, Chak-Lam Cho, Hassan N. Sallam,  Hyun Jun Park, Ramadan Saleh, Sava Micic, Rafael F. Ambar, Armand Zini,  Kelton Tremellen, Juan G. Alvarez, Ayad Palani, Mohamed Arafa, Marcello M. Gava,  Sunil Jindal, Edouard Amar, Zsolt Kopa, Mohammad-Reza Moein, Gian Maria Busetto,  Pallav Sengupta, Parviz Kavoussi, Israel Maldonado, Jamal Fikri, Edson Borges Jr.,  Marlon Martinez, Djordje Bojovic, Osvaldo Rajmil, Kaan Aydos, Sijo Parekattil,  Joel L. Marmar, Omar Sefrioui, Andreas Jungwirth, Marcelo Gabriel Rodriguez Peña,  Emerson B. Cordts, Haitham Elbardisi, Taymour Mostafa, Marjan Sabbaghian,  Mohammad Ali Sadighi Gilani, Yoshiharu Morimoto, Marco G. Alves, Aleksandra Spasic, Uros Kenic, Jonathan Ramsay, Ebenezer Oluwole Akande, Amina Oumeziane,  Dmitri Dozortsev, Eric Chung, Ernestine Gwet Bell, Adolfo Allegra, Vasilios Tanos, Moïse Fiadjoe, Timur Gurgan, Michel Abou-Abdallah, Hazem Al-Rumaih, Ivana Oborna,  Hesham Arab, Sandro Esteves, Medhat Amer, Ates Kadioglu, Oleksandr Yuzko,  Vladislav Korsak, Rupin Shah, World J Mens Health Published online Apr 1, 2021 https://doi.org/10.5534/wjmh.210025
  • Significance of the correlation between the serum prostate-specific antigen and the percentage of prostate cancer volume in postoperative biochemical progression, Aleksandar Spasić , Snežana Cerović, Dejan Simić, Mirko Jovanović, Ivica Nikolić, Božidar Kovačević, Ivan Soldatović, Miroslav Stojadinović, Predrag Aleksić, Srp Arh Celok Lek. 2017 Nov-Dec;145(11-12)599-604
  • Veliki spermatocitni seminom - redak tumor sa poreklom iz ćelija zametka, Prelević Rade, Milev Boško, Milović Novak, Ignjatović Mihajlo, Spasić Aleksandar, Petrović Nikola, Vojnosanitetski pregled, vol. 73, br. 7, str. 679-681, 2016
  • Klinički tok karcinoma mokraćne bešike bez zahvatanja mišićnog sloja njenog zida posle transuretralne resekcije tumora sa ili bez naknadne intravezikalne aplikacije bacila Calmette-Guérin - uticaj pola i godina života bolesnika, Milošević Radovan, Milović Novak, Aleksić Predrag, Lazić Miodrag, Cerović Snežana, Prelević Rade, Spasić Aleksandar, Simić Dejan, Kovačević Božidar, Vojnosanitetski pregled, vol. 72, br. 7, str. 596-601, 2015, 
  • Radikalna cistektomija kod bolesnika u odmaklom životnom dobu, Bančević Vladimir, Aleksić Predrag, Milović Novak, Spasić Aleksandar, Kovačević Božidar, Toševski Perica, Čampara Zoran, Milošević Radovan, Cerović Snežana, Vojnosanitetski pregled, vol. 72, br. 2, str. 136-139, 2015
  • Razlika u učestalosti recidiviranja mišićno-neinvazivnih tumora mokraćne bešike zavisno od optimalne primene intravezikalne imunoterapije bacilom Calmette-Guérin [1] Milošević Radovan, Milović Novak, Aleksić Predrag, Lazić Miodrag, Cerović Snežana, Bančević Vladimir, Košević Branko, Marić Predrag, Spasić Aleksandar, Simić Dejan, Kovačević Božidar, Vojnosanitetski pregled, vol. 72, br. 3, str. 241-246, 2015
  • An Aggressive Retroperitoneal Fibromatosis, Campara Z, Spasic A, Aleksic P, Milev B.Med Arch. 2016 Apr;70(2):154-7. doi: 10.5455/medarh, 2016.70.154-157. Epub 2016 Apr 1.
  • Razvoj bodovnog sistema u predvidjanju ekstravezikalnog karcinoma mokraćne bešike, Prelević Rade, Stojadinović Miroslav M., Simić Dejan, Spasić Aleksandar, Petrović Nikola, Vojnosanitetski pregled, vol. 71, br. 9, str. 851-857, 2014
 

KAKO DO NAS?

TELEFONI ZA ZAKAZIVANJE

EMAIL KONTAKT

Brzi kontakt