FB page
Messenger kontakt
andromedic_academy
Instagram profil

Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest

Pejronijeva bolest - bolna erekcija, krivljenje i skraćenje penisa

Pejronijeva bolest predstavlja oboljenje u kom dolazi do formiranja tvrdih naslaga u jednom od omotača penisa, koje dovodi do bolnih erekcija, krivljenja i skraćenja penisa.

 • Spada u relativno često oboljenje
 • Javlja se u svakom životnom dobu, ali najčešće između 50. i 60. godine života

Pejronijeva bolest može biti udružena sa visokim krvnim pritiskom, dijabetesom, poremećajima masti u krvi, kao i sa stvaranjem tvrdih naslaga na omotačima tetiva šake (Dipitrenova bolest).

Koje su osnovne karakteristike Pejronijeve bolesti?

 • Postojanje otvrdnuća (plaka) na telu penisa
 • Krivljenje (deformacija) penisa
 • Skraćenje dužine penisa
 • Bolne erekcije
 • Otežan ili potpuno onemogućen seksualni odnos
 • Erektilna disfunkcija (impotencija)
Pejronijeva bolest

Kako se postavlja dijagnoza Pejronijeve bolesti?

 • Na osnovu navedenih simptoma
 • Kliničkim pregledom kojim se potvrđuje postojanje otvrdnuća - plaka na penisu
 • Ultrazvučnim pregledom penisa
 • Fotografijom penisa u erekciji
 • Testom erekcije - izazivanjem medikamentozne, veštačke erekcije u ambulantnim uslovima

Zašto nastaje Pejronijeva bolest?

 • Do danas nije utvrđeno šta je direktan uzrok nastanku ove bolesti, ali se smatra da ponavljana mikrotrauma, na bazi urođene predispozicije dovodi do upalne reakcije, zatim do taloženja fibrina, i kasnije kalcijuma. Sve se to manifestuje u vidu otvrdnuća na omotaču penisa koje zovemo plak.

Faze Pejronijeve bolesti

 • Aktivna (faza progresije bolesti) – karakteriše se bolnim erekcijama i povećanjem deformiteta, a traje uglavnom oko 12 meseci.
 • Stabilna (faza mirovanja bolesti)- karakteriše se odsustvom bola i nenapredovanjem deformiteta. Krivina penisa je stalna u ovoj fazi i ne menja se više.

Kako se leči Pejronijeva bolest?

Lečenje Pejronijeve bolesti može biti konzervativno i hirurško.

 • Neoperativno (konzervativno) lečenje podrazumeva oralnu, topikalnu i injekcionu terapiju.
 1. Oralna terapija Pejronijeve bolesti NIJE efikasna prema svim publikovanim studijama. U toku aktivne faze može se primeniti neki od antiinflamatornih lekova (npr. ibuprofen) u cilju smanjenja bola. Ostala oralna terapija, koje se, na žalost, i dalje često propisuje (npr. vitamin E, Potaba, Kolhicin, tamoksifen, pentoksifilin) NIJE efikasna i NE MOŽE rešiti Pejronijevu bolest.
 2. Topikalna terapija samo u pojedinim slučajevima može uticati na održavanje i smanjenje plaka (npr. verapamil gel).
 3. Injekciona (intraleziona) terapija može ponekad dati dobre rezultate, i to samo prilikom primene supstance - klostridijalne kolagenaze (Xiapex) u sam plak. Ostale supstance (npr. steroidi) nemaju efekat u lečenju Pejronijve bolesti i ne preporučuju se.
 • Hirurško (operativno) lečenje Pejronijeve bolesti

Intraoperativni video AMS 700 demo proteza

 

Cilj operativnog lečenja je korekcija krivine (kurvature) penisa uz kompletno vraćanje funkcije penisa.

Jedan od najvažnijih koraka je procena hirurga u kom momentu se pristupa operativnom lečenju.

Operacijom ne može da se zaustavi bolest, ali se može, u potpunosti, korigovati postojeći deformitet i povratiti puna funkcija penisa. Zbog toga se operativno lečenje planira kada je bolest u mirnoj, stabilnoj fazi (nenapredovanje deformiteta i odsustvo bola) u trajanju od minimum 6 meseci!

S obzirom na specifičnost i zahtevnost operativnog lečenja Peyronijeve bolesti, kao i veći izbor operativnih tehnika koje se primenjuju, neophodno je da operaciju izvodi hirurg koji je usko specijalizovan iz domena urološke rekonstruktivne hirurgije i svakodnevno se bavi ovom oblašću.

Operacije se mogu izvoditi u opštoj ili regionalnoj (spinalnoj) anesteziji, kada pacijent može biti budan tokom izvođenja operacije.

Postoje tri osnovna hirurška pristupa:

 1. Korekcija deformiteta plikacijom penisa
 2. Korekcija deformiteta uz primenu grafta (“zakrpe”)
 3. Ugradnja penilne proteze

Pri donošenju odluke o izboru operativne tehnike, hirurg uzima u obzir godine pacijenta, postojanje erektilne disfunkcije, veličinu plaka, stepen zakrivljenosti penisa, dužinu trajanja mirne faze, kvalitet tkiva i vaskularizacije.

 1. Korekcija deformiteta plikacijom penisa, podrazumeva skraćivanje duže strane penisa u cilju ispravljanja zakrivljenja. Ova metoda se ređe koristi, a primenjuje se samo ukoliko se radi o manjim deformitetima, odnosno ukoliko je zakrivljenje manje od 30°.
 2. Korekcija deformiteta korišćenjem grafta ima za cilj kompletnu obnovu anatomije i funkcije, uz produženje penisa. Sam plak se preseca, skraćena strana se na taj način ispravlja i produžava, a defekt se rekonstruiše pomoću grafta. Tokom operacije koristi se geometrijska metoda u cilju potpune korekcije deformiteta. Osnovni preduslov za izbor ove operativne tehnike je očuvana erektilna funkcija.
Rekonstrukcija defekta graftom
 1. Ugradnja penilne proteze (implanta) se izvodi ukoliko je Pejronijeva bolest praćena i erektilnom disfunkcijom. Danas postoje dve osnovne vrste penilnih proteza: polutvrde (semirigidne) i naduvavajuće (inflatibilne). U toku operacije se koriguje deformitet i ugrađuje odgovarajući implant. Cilj operacije je vraćanje dužine penisa, korekcija deformiteta i omogućavanje penetracije. Zahvaljujući operativnoj tehnici koja se koristi, nakon ugradnje, penis ima potpuno normalan izgled i nije moguće vizuelno uočiti ni jednu od komponenti penilne proteze. Seksualni odnos sa ovom vrstom proteza je najpribližniji prirodnom odnosu i ni jedan od partnera ne može osetiti prisustvo penilnih proteza tokom odnosa. Više o vrstama penilnih proteza i njihovoj ugradnji možete pročitati ovde
Semirigidna proteza
Semirigidna proteza 1
Semirigidna proteza 1
Semirigidna, polutvrda proteza
Inflatibilna (naduvavajuća) proteza
Inflatibilna (naduvavajuća) proteza
Inflatibilna (naduvavajuća) proteza

Kako izgleda postoperativni oporavak?

 • Nakon operacije pacijent ostaje u bolnici još dan ili dva.
 • Propisuje se terapija antibioticima i lekovi protiv bolova.
 • Potrebno je previjanje kompresivnim zavojem tokom narednih 7 dana.
 • Za rane na koži se uglavnom koriste resorptivni konci, koji se sami razgrađuju, pa ih nije potrebno uklanjati.
 • Ukoliko je rađena operacija uz korišćenje grafta pacijentu se savetuje upotreba lekova za pojačanje cirkulacije u penisu, kao i primena trakcionih aparata ili VEP pumpe radi postizanja maksimalnih efekata operacije i sprečavanja komplikacija.
 • Ukoliko je rađena operacija ugradnje penilne proteze, pacijent se obučava za njeno korišćenje.
 • Savetuje se uzdržavanje od seksualnih odnosa 4-6 nedelja.

Cilj operativnog lečenja Pejronijeve bolesti je postizanje maksimalnog funkcionalnog i estetskog rezultata, koji omogućava seksualne odnose i time značajno doprinosi kvalitetu života pacijenta i partnera.

Intraoperativne slike Korekcija upotrebom zakrpe
Krivljenje penisa ka trbuhu
Izgled zakrpe
Korigovan deformitet, postavljena i ušivena zakrpa

KAKO DO NAS?

TELEFONI ZA ZAKAZIVANJE

EMAIL KONTAKT

Brzi kontakt