FB page
Messenger kontakt
andromedic_academy
Instagram profil

Fimoza i cirkumcizija

Fimoza i cirkumcizija

Fimoza skica

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice penisa preko glansa (glavića) usled uskog ili suženog prepucijalnog prstena. Može biti urođena ili se može javiti u kasnijem životnom dobu kada se naziva stečena fimoza. Ponekad se kožica lako prevlači u flakcidnom ("opuštenom") stanju, ali je nemoguće da se prevuče tokom erekcije.

Kako se dijagnostikuje fimoza?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom.

 • Pri povlačenju kožice glans se ne vizuelizuje ili se vizuelizuje samo delimično
 • Postoji suženje prepucijuma u vidu prstena
 • Ponekad se prilikom mokrenja pravi ,,balončić” od kožice
 • Kožica često puca i stvaraju se prskotine

Da li fimoza može biti udružena sa drugim stanjima?

Često fimoza nije izolovan problem, nego je udružena sa nekim od sledećih patoloških entiteta, koji moraju da se rešavaju, zajedno sa rešavanjem fimoze.

 • Lichen sclerosus ("balantis xerotica obliterans" - oboljenje kože sa gubitkom elastičnosti prepucijuma)
 • Priraslice (athezije) između kože penisa i glavića
 • Kratka resica (frenulum)

Do kojih komplikacija može da dovede nerešena fimoza?

Ukoliko se fimoza ne leči, mogu se očekivati sledeće komplikacije:

 • Ponavljane infekcije glansa
 • Zapaljenja kožice penisa
 • Zadržavanje urina
 • Ponavljane urinarne infekcije
 • Otežani su ili potpuno onemogućeni seksualni odnosi
 • Parafimoza – urgentno stanje kada prepucijum ostane prevučen iznad glavića, i ne može se vratiti nazad.

Kako se leči fimoza?

Lečenje može biti neoperativno i operativno.

 • Neoperativno lečenje

Podrazumeva mazanje kortikosteroidnih kremova. Danas su u upotrebi kreme koje se propisuju u bezbednim količinama i bez sistemskog efekta na organizam.  Jedan terapijski ciklus traje četiri nedelje. Ukoliko je dobijen pozitivan odgovor, on može biti trajan ili može biti i privremen, kada je moguće odložiti definitivnu hiruršku intervenciju.

 • Operativno lečenje

Ukoliko se i nakon završene terapije kremovima nije proširio fimotični prsten i nije moguće prevući kožicu, onda se fimoza rešava operativnim putem, intervencijom koja se zove cirkumcizija.

Cilj cirkumcizije je postizanje kompletne funkcionalnosti uz estetski dobar rezultat.

Šta je to cirkumcizija?

Cirkumcizija predstavlja hiruršku intervenciju kojom se uklanja višak kožice (prepucijuma) penisa.

Cilj cirkumcizije je postizanje kompletne funkcionalnosti uz estetski dobar rezultat.

Koji su razlozi za izvođenje cirkumcizije?

 • Fimoza

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice penisa preko glansa (glavića) usled uskog ili suženog prepucijalnog prstena.

 • Parafimoza

Parafimoza predstavlja nemogućnost vraćanja sužene kožice penisa natrag preko glansa (glavića), uslovno rečeno dolazi do ,,zaglavljivanja“ kožice iznad glavića. Predstavlja akutno hirurško stanje i tada se radi hitna manuelna repozicija ili cirkumcizija.

 • Estetski razlozi

Predugačak prepucijum, česte infekcije ili ožiljci predstavljaju indikaciju za hirurško lečenje - cirkumciziju.

 • Tradicionalni razlozi

Pojedine konfesije i nacionalne zajednice izvode cirkumciziju iz tradicionalnih razloga.  U zavisnosti od nacije ritualna cirkumcizija se obavlja u različitom uzrastu.

U kom uzrastu se izvodi cirkumcizija?

Cirkumcizija se izvodi u najranijem dečijem uzrastu samo ukoliko dete ima ponavljane urinarne infekcije. Tada se dete operiše u uslovima opšte anestezije.

Optimalan period za izvođenje cirkumcizije je školski uzrast. Dete je dovoljno veliko da razume o čemu se radi, raspoloženo da sarađuje.  Intervencija se u mlađem uzrastu radi u opštoj anesteziji, a u starijem školskom uzrastu (od 12. godine) moguće je intervenciju uraditi u lokalnoj anesteziji, tzv penilnom bloku.

Kako izgleda sama intervencija?

Operacija se radi u lokalnoj ili opštoj anesteziji, u zavisnosti od uzrasta i želje pacijenta.

Suženi deo kožice se hirurški ukloni, a na ranu se stavljaju tanki konci koji se sami razgrađuju, pa nije potrebno uklanjanje od strane hirurga. Penis se previje posebnim zavojem, koji ima ulogu da spreči nastanak otoka i krvarenja. Pacijent je nekoliko sati nakon intervencije sposoban da ide kući, ukoliko je intervencija rađena u opštoj anesteziji, odnosno pola sata nakon intervencije, ukoliko je zahvat izveden u lokalnoj anesteziji.

Postoperativni oporavak

Propisuje se terapija protiv bolova, kao i lokalni antiseptik zbog održavanja higijene. Ponekad postoji indikacija za primenu antibiotske terapije. Kompresivni zavoj se promeni 3.-4. dana, a uklanja sedmog postoperativnog dana.

Savetuje se uzdržavanje od seksualnih odnosa naredne 4 nedelje. Cilj operacije je postizanje odličnog, funkcionalnog i estetskog rezultata.

KAKO DO NAS?

TELEFONI ZA ZAKAZIVANJE

EMAIL KONTAKT

Brzi kontakt